Zarząd PCPC

Prezes: Adam Gromek - 916–712-2547
V-ce Prezes
ds. Organizacyjnych:

Elżbieta Gromek
Marzena Olech

V-ce Prezes
ds. Gospodarczych:

Helena Kamiński
Piotr Kwidzyński

Skarbnik: Magdalena Wysoczyńska
Sekretarz: Agnieszka Możdżeń

 Rada Dyrektorów

Marianna Samlik  
Piotr Małysiak  
Małgorzata Gołuszek  

 Kapelan

Ks. Dariusz Malczuk - 916-799-9017
 

W sprawach bieżącej działalności PCPC proszę kontaktować sie z poszczególnymi członkami zarządu lub na email: pcpc.sacto@gmail.com